• START
  • AKTUALNOŚCI
  • O MNIE
  • GALERIA
  • WIDEO
  • REGION
  • INTERPELACJE
  • DOKUMENTY
  • SMOLEŃSK 2010
NASZE MAŁE OJCZYZNY
Powiat Radomski

POWIAT RADOMSKI
Powiat Radomski zajmuje obszar 1.530 km2 (153 tys. ha). Zamieszkuje ten teren ponad 149 tys. osób (78,1% ludności stanowią mieszkańcy obszarów wiejskich). Powiat tworzą miasto Pionki, miasto i gmina Iłża, Skaryszew oraz gminy: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, Wolanów, Wierzbica, Zakrzew.
Wszystkie gminy powiatu radomskiego zapraszają potencjalnych inwestorów zapewniając stworzenie korzystnych warunków - ekonomicznych, terenowych i podatkowych - dla działalności gospodarczej.
Usytuowanie w centralnej części kraju na skrzyżowaniu ważnych szlaków północ-południe i wschód-zachód, tworzy dogodne warunki komunikacyjne.
Warunki naturalne w tym gleby i klimat sprzyjają rozwojowi ogrodnictwa i rolnictwa. Na terenie Powiatu Radomskiego znajdują się bardzo cenne przyrodniczo obszary: Puszczy Kozienickiej, lasy Iłżeckie oraz torfowiska o specyficznym mikroklimacie. Wiele miejscowości położonych w samej Puszczy lub na jej obrzeżach, znanych ze swych walorów rekreacyjnych - Jedlnia Letnicko, położona nad sztucznym zbiornikiem wodnym i krajobrazowych - wyznaczone i oznakowane szlaki w lasach iłżeckich. W 2001 roku baza wypoczynkowa poszerzyła się o sztuczny zbiornik wodny w Domaniowie.
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie agroturystyką. Ten rodzaj wypoczynku daje możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą, poznania życia na wsi z dala od miejskiego zgiełku. Wiele gospodarstw z terenu Powiatu Radomskiego specjalizuje się w tego typu usługach.GMINA GÓZD


http://www.gozd.pl/

Nazwa miejscowości pochodzi od staropolskiego słowa „gozd”, czyli las. Położona nad rzeką Doleżanką gmina Gózd ma typowo rolniczy charakter, stąd w krajobrazie dominują pola i łąki. Niewątpliwym atutem gminy jest położenie przy trasie Radom-Lublin, czyli na szlaku komunikacyjnym łączącym wschodnią i zachodnią granicę państwa.

Przeszłość w zasadzie nie pozostawiła na terenie gminy materialnych śladów. O historii tych stron i ludziach, którzy tu niegdyś mieszkali, można co najwyżej dowiedzieć się z zapisów w starych księgach parafialnych.

Współcześnie najważniejsze i największe działania tutejszych władz dotyczą dbałości o środowisko naturalne (w Goździe działa oczyszczalnia ścieków). Właśnie natura i jej różnorodność stanowią o atrakcyjności gminy. Okolice Czarnego Lasku i Karszówki wyróżniają się specyficznym mikroklimatem i pokładami torfu, a jeśli dodamy, że stąd już tylko symboliczny krok do Puszczy Kozienickiej, nie trzeba będzie nikogo przekonywać, że to wspaniałe miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Teren gminy to także malownicze przestrzenie, doskonałe do wycieczek rowerowych, długich wędrówek. Można tu bowiem znaleźć nie przeciążone nadmiernym ruchem pojazdów drogi i rozległe równinne krajobrazy.

Nieliczne, lecz warte obejrzenia są zabytkowe obiekty – w Klwatce znajduje się pochodząca z drugiej połowy XVIII wieku kaplica, zaś w Kuczkach cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej.

Czy wiecie, że....

• najstarszy budynek w Muzeum Wsi Radomskiej to chałupa ze wsi Kłonówek należącej do gminy Gózd

• gmina Gózd istnieje od 1864 r.

• dawny budynek urzędu gminy to cenny zabytek który obecnie znajduje się Muzeum Wsi Radomskiej


ROZKŁADY JAZDY:

PKS Radom - Zwoleń

PKS Gózd - Radom

Busów z Radomia

Autobusu 24


zobacz fotogalerię z gminy Gózd


GMINA JEDLNIA - LETNISKO

http://www.jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=2&menu=4&strona=1

Pierwsze wzmianki historyczne, w których pojawia się nazwa miejscowości, można znaleźć w źródłach z XV wieku. Do tego czasu była to osada myśliwsko-bartnicza. W 1430 r. król Władysław Jagiełło nadał przywilej „jedlneński” zapewniający szlachcie nietykalność osobistą.

Dzisiejsza siedziba gminy czyli Jedlnia - Letnisko powstała w 1889 r. Z początkiem XX wieku Jedlnia-Letnisko zaczęła pełnić rolę rekreacyjno - wypoczynkową. Na letni wypoczynek przybywali tu m.in. zamożni radomianie, z myślą o których powstawały wygodne, drewniane wille. Podobnie jest obecnie, gdyż latem przybywa tu wielu mieszkańców Radomia i okolic chcących skorzystać z wolnych chwil w przyjemnym otoczeniu, jednocześnie nie wyjeżdżając zbyt daleko. Stąd chyba tak duża popularność tego miejsca na krótki weekendowy wyjazd. Ważne jest także dogodne położenie Jedlni – wzdłuż linii kolejowej Radom – Dęblin, z dogodnym dojazdem i częstymi połączeniami autobusowymi.

Letniskowo – wypoczynkowy charakter gmina zachowuje dzięki walorom zalewu w Siczkach, a także odpowiedniej infrastrukturze. Tuż nad zalewem jest hotel i restauracja, poza tym zachętą do wypoczynku w tym miejscu są znakomite walory przyrodnicze. Dla ekologów i turystów z pewnością interesujące okażą się rezerwat starodrzewia, źródełka wody mineralnej, dęby i buki, które są pomnikami przyrody. Wędrówki po okolicy ułatwiają oznaczone szlaki turystyczne na skraju Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Ważne, że gmina nie tylko potrafi wykorzystać urodę okolicy i jej walory, ale też dba o środowisko i inwestuje w jego ochronę – np. przez zlokalizowaną w Jedlni Letnisko mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków. By uniknąć przypadkowych, tzw. „dzikich” wysypisk, w miejscowości Cudnów zorganizowano wysypisko odpadów komunalnych.

To harmonijne połączenie – korzystania i dbałości o środowisko sprawia, że gmina Jedlnia – Letnisko jest z pewnością jedną z najatrakcyjniejszych do wypoczynku i rekreacji. Oprócz już wspomnianego zalewu – dobrze przygotowanego do obsługi turystów (dwa kąpieliska, pomosty, przystań, wypożyczalnia sprzętu wodnego) - znajduje się tu również stadion sportowy i trzy kluby jeździeckie. Stąd coraz większą popularność zyskują przejażdżki konne po Puszczy Kozienickiej.

Czy wiecie, że...

• w Jedlni Letnisko jest oryginalny, sezonowy kościół, tzw. kościół letni

• w rejonie wsi Piotrowice zlokalizowane są stanowiska archeologiczne


ROZKŁADY JAZDY:

PKP

Autobusu "S"

Autobusu 14

Autobusu 26


zobacz fotogalerię z gminy Jedlnia - Letnisko

 
Paweł DZIEWIT@2011
e-mail: pawel.dziewit@gmail.com
e-mail: poczta@paweldziewit.pl